Referaty z konferencji naukowej „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”

los_thumbW dniu 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie odbyła się III edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza” pod patronatem medialnym gazety Łowiec Polski. Organizatorami spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Zapraszam do zapoznania się z referatami z konferencji:

Materiały konferencyjne

Referaty z konferencji „Zarządzanie populacjami zwierzyny”

Koledzy,

Przesyłam poniżej referaty zaprezentowane podczas konferencji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Zarządzanie populacjami zwierząt”, która odbyła się 5 kwietnia 2016r. Organizatorami spotkania byli Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, a patronatu honorowego udzielił Prof. dr. hab. Jan Szyszko Minister Środowiska.

Czytaj dalej

Harmonogram szkoleń dla nowowstępujących i selekcjonerów

Szkolenie podstawowe dla nowowstępujących do PZŁ:

Rozpoczęcie: 23.05.2016, godz. 8:00
Zakończenie: 03.06.2016
Egzaminy: 04-05.06.2016
Miejsce: Strzelnica Myśliwska w Borze

Szkolenie kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej:

Rozpoczęcie: 07.06.2016, godz. 8:00
Zakończenie: 10.06.2016
Egzaminy: 11.06.2016
Miejsce: Strzelnica Myśliwska w Borze

Czytaj dalej