Referaty z konferencji „Zarządzanie populacjami zwierzyny”

Koledzy,

Przesyłam poniżej referaty zaprezentowane podczas konferencji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Zarządzanie populacjami zwierząt”, która odbyła się 5 kwietnia 2016r. Organizatorami spotkania byli Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, a patronatu honorowego udzielił Prof. dr. hab. Jan Szyszko Minister Środowiska.

tree-569501_640 Metody zarządzania populacją w celu kontroli jej struktury i tempa wzrostu. – prof. dr hab. Wanda Olech, dr Agnieszka Suchecka
moose-1092448_640 Dynamika liczebności, jej wpływ na środowisko bytowania, a konieczność zarządzania populacją łosia w Polsce. – dr Piotr Wawrzyniak
wild-659490_640 Zarządzanie populacją dzika Sus scrofa w Polsce. – Bartłomiej Popczyk
wolf-635063_640 Zarządzanie populacją wilka Canis lupus w Polsce. – prof. dr hab. Henryk Okarma
beaver-979851_640 Zarządzanie populacją bobra europejskiego Castor fiber.Jan Goździewski
bison-1128821_640 Zarządzanie populacją żubra Bison bonasusprof. dr hab. Kajetan Perzanowski
pestis-541948_640 Współczesne zagrożenia epizootyczne w populacjach zwierząt dzikich.prof. dr hab. Krzysztof Śmietanka
hare-940973_640 Sytuacja zajęcy i kuropatw oraz zarządzanie ich populacjami.dr hab. Marek Panek
clause-897407_640 Prawne i praktyczne instrumenty zarządzania populacjami zwierzyny grubej w lasach.dr Jan Błaszczyk, dr inż. Bogdan Balik
cornfield-592569_640 Zmiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na populacjie zwierząt.prof. dr hab. Kazimierz Sporek, dr Monika Sporek
zarzadzanie_populacjami_ikona Wszystkie materiały pokonferencyjne

 

Dodaj komentarz