Lista lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa dzików

Koledzy,

wlosnicaPoniżej załączam listę lekarzy weterynarii z terenu województwa podkarpackiego uprawnionych do badań urzędowych mięsa dzików w kierunku obecności włośni oraz pisma ZO PZŁ w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w tej sprawie.

Lekarze weterynarii upowaznieni do badan na wlosnie
Pismo ZO PZŁ ws badań mięsa dzików
Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Jeszcze kilka informacji o nowelizacji ustawy PŁ

Koledzy,

Załączam pismo Ministra Środowiska dotyczące nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie wraz z komentarzem Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie.
Pismo MŚ ws nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

Ponadto przesyłam link do symulatora składki na Fundusz Odszkodowawczy szkód łowieckich w 2017 r. przygotowanego przez portal www.lowiecki.pl
Kalkulator składek – szkody łowieckie

Darz Bór,
-Hubert Bosak