Wysokość składki do PZŁ na 2017r.

Koledzy,

skadka_kasa
W dniu 14 września br. odbyło się w Warszawie V w kadencji 2015-2020 posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, podczas której podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2017.

Zgodnie z uchwałą składka członkowska nie uległa zmianie. Wzrosła jedynie o 2 zł składka ubezpieczeniowa myśliwych. Spowoduje to wzrost sumy gwarantowanej w przypadku ubezpieczenia OC z kwoty 500 tys. zł do kwoty 550 tys. zł, jak również wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 35 tys. zł do kwoty 40 tys. zł.

Składka normalna: 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem 357zł
Składka ulgowa: 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem 197zł

Uchwała nr 23/2016 NRŁ z dnia 14 września 2016r.

Darz Bór,
-Hubert Bosak

Dodaj komentarz