Pismo z dnia 23.11.2016 r. Podsekretarza Stanu w MŚ dot. upoważnień do wykonywania polowania ind.

Koledzy,

Przesyłam treść pisma Podsekretarza Stanu w MŚ do Przewodniczącego ZG PZŁ ws. wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na dziki.

Nowelizacja rozporządzenia MŚ z 2014r. ws. rocznych planów i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych mająca na celu ułatwienie realizacji pozyskania dzików uprościła planowanie łowieckie w odniesieniu do dzików do ogólnej ich liczby bez podziału na klasy wiekowo-płciowe.

TREŚĆ PISMA LINK

Dodaj komentarz