Rocznik Leśnictwo 2016

Koledzy,

Główny Urząd Statystyczny opublikował w grudniu rocznik „Leśnictwo 2016”. Znajdziecie w nim dane z zakresu gospodarki leśnej oraz interesujące informacje dotyczące łowiectwa w sezonie 2015/2016, pokazane na tle poprzednich lat.

lesnictwo
LINK

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-2016,1,12.html

Akty prawne – grypa ptaków H5N8 oraz Fundusz Odszkodowawczy

Koledzy,

grypaZ dniem 28 grudnia 2016r weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
Na posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków zwrócono uwagę, ze brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu.
LINK do rozporządzenia

Fundusz Odszkodowawczy
Z dniem 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Zgodnie z tą ustawą (art. 23) przepisy o szacowaniu szkód przez wojewodę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
LINK do ustawy

Okres polowań na lochy

Koledzy,

dzikusyZgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, przedłużony okres polowań na lochy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2016r.

 

 

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązujący okres polowań na lochy jest od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia.

Rozporządzenie MŚ