Okres polowań na lochy

Koledzy,

dzikusyZgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, przedłużony okres polowań na lochy przestał obowiązywać z dniem 31.12.2016r.

 

 

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązujący okres polowań na lochy jest od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia.

Rozporządzenie MŚ

Dodaj komentarz