Akty prawne – grypa ptaków H5N8 oraz Fundusz Odszkodowawczy

Koledzy,

grypaZ dniem 28 grudnia 2016r weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
Na posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. grypy ptaków zwrócono uwagę, ze brak przestrzegania nałożonych prawem wymogów będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowań dla hodowców drobiu.
LINK do rozporządzenia

Fundusz Odszkodowawczy
Z dniem 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Zgodnie z tą ustawą (art. 23) przepisy o szacowaniu szkód przez wojewodę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
LINK do ustawy

Dodaj komentarz