Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Koledzy,

rogaczDnia 8 sierpnia 2017r. Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej podjęło decyzję w zakresie wejścia w życie uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Zasady wchodzą w życie od dnia 1 kwietnia 2018r.

Treść pisma

Uchwała NRŁ nr 14/2015 z 15 grudnia 2015 roku

Dodaj komentarz