Wytyczne postępowania w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

Koledzy,

dzikuskiW związku z rosnąca ilością stwierdzonych u padłych dzików przypadków zarażenia ASF oraz ognisk tej choroby u świń, co grozi poważnymi następstwami dla rolnictwa, łowiectwa i wielu działów gospodarki Polski podjęto ostatnio szereg ustaleń co do postępowania przy gospodarowaniu populacjami dzika na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Treść przyjętych ustaleń

Wytyczne pozyskania dzika

Dodaj komentarz