Składka członkowska do PZŁ – 2018r.

Koledzy,

skladkaZgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 05.09.2017 r. informujemy, iż wysokość składki członkowskiej na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosić będzie:

  • 357,00 zł składka pełna ( w tym ubezpieczenie w kwocie 37,00 zł )
  • 197,00 zł składka ulgowa ( w tym ubezpieczenie w kwocie 37,00 zł )

Informujemy również , iż myśliwi posiadający stary typ legitymacji PZŁ prolongować będą legitymacje według dotychczas obowiązujących zasad. Informacje dotyczące sposobu prolongaty legitymacji nowego typu zostaną podane w późniejszym terminie.

Przypominam również iż myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie z zapisami obowiązującego STATUTU PZŁ składkę członkowską regulują za pośrednictwem koła łowieckiego do dn. 20.12.2017

Dodaj komentarz