Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie

Koledzy,

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i
Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, na posiedzeniach w dniach: 13 grudnia 2016 r. oraz 5 i 6 lutego 2018 r. sporządziły sprawozdanie oraz przekazały projekt do Sejmu.

LINK DO PROJEKTU Czytaj dalej

Nadzwyczajne posiedzenie NRŁ

Koledzy,

W dniu 1 lutego br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, którego głównym celem było podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Ponadto, Prezes NRŁ poinformował o złożeniu przez Łowczego Krajowego dr. Lecha Blocha pisma o jego przejściu na emeryturę z dniem 31 marca br. z jednoczesnym rozwiązaniem stosunku pracy.

UCHWAŁA NRŁ nr 43-2018