Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

prawo_1Prezydent RP odpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy – Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: Czytaj dalej

Konsultacje nad nowym Statutem PZŁ

statutPolski Związek Łowiecki w ślad za pismem przesłanym do zarządów okręgowych PZŁ oraz kół łowieckich w II połowie czerwca, zaprasza do wysyłania propozycji założeń w ramach konsultacji do nowego Statutu PZŁ.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i szanując opinię wszystkich myśliwych – każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo wnieść swoje uwagi do jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zrzeszenia.

Swoje uwagi należy wnosić do zarządów kół łowieckich lub do zarządów okręgowych PZŁ. Jednocześnie przypominamy, że nadesłane propozycje nie mogą wykraczać poza delegację ustawową zawartą w art. 32 ust. 4 pkt 1-12 znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie.

Przedmiotowe propozycje zarządy okręgowe PZŁ zobligowane zostały przesłać do Zarządu Głównego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia.

ASF – nowe zasady bioasekuracji

dzikOd dnia 10 sierpnia 2018 roku, będą obowiązywać nowe wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych.

Materialy do pobrania

 

 

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:

na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III załącznika do decyzji KE 20 14/ 709 / UE.
oraz

na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymienionych w cz. I załącznika do decyzji KE 2014/709/UE i w pozostałej części terytorium

Czytaj dalej

Nowy skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ,  podczas którego powołano członków 28 zarządów okręgowych PZŁ, w tym naszego rzeszowskiego Okręgu.

Imię i nazwisko Funkcja
Piotr Stanek Łowczy Okręgowy
Mieczysław Struzik Członek Zarządu
Jerzy Perec Członek Zarządu
Marek Szczur Członek Zarządu
Leszek Iskrzycki Członek Zarządu