Zmiany w prawie łowieckim w zakresie szacowania szkód

szkodyW dniu 15 czerwca 2018 roku w Sejmie RP przegłosowany został kolejny projekt zmiany ustawy – Prawo łowieckie. Zmiany te dotyczą wyłącznie procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych.

Najważniejszą z nich jest swoista reorganizacja składu zespołu szacującego szkody.W nowych rozwiązaniach w skład tego zespołu wchodzić będzie:

  • przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
  • właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda
  • przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego,.

Kolejną istotną zmianą jest miejsce składania zgłoszenia szkody łowieckiej. W świetle nowo wprowadzonych przepisów wniosek o oszacowanie szkody składany będzie do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Tym samym osoba reprezentująca go w procedurach szacowania będzie pełniła wiodącą rolę w pracach zespołu, co za tym idzie odpowiedzialna będzie za:

  • Przyjęcie zgłoszenia
  • Ustalenie dogodnego terminu szacowania
  • Powiadomienie stron
  • Sporządzenie protokołu z czynności szacowania

Podobnie jak we wcześniejszych przepisach Ustawodawca w trosce o płynność procesu i jego jak najszybszą realizacje dał możliwość nie wstrzymywania szacowania ze względu na nieobecność stron, poszkodowanego lub ODR. Ciężar finansowania uczestnictwa przedstawicieli ODR wzięły na siebie Lasy Państwowe. Do czasu pojawienia się nowych przepisów wykonawczych posiłkować należy się obecnie obowiązującymi. Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw. Informacja o terminie wejścia w życie ustawy niezwłocznie pojawi się na stronie internetowej PZŁ.

Dodaj komentarz