Zmiany w prawie łowieckim w zakresie szacowania szkód

szkodyW dniu 15 czerwca 2018 roku w Sejmie RP przegłosowany został kolejny projekt zmiany ustawy – Prawo łowieckie. Zmiany te dotyczą wyłącznie procedur związanych z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych.

Najważniejszą z nich jest swoista reorganizacja składu zespołu szacującego szkody.W nowych rozwiązaniach w skład tego zespołu wchodzić będzie:

  • przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
  • właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda
  • przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego,.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ

polski zwiazek lowiecki_logoW dniu 12 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ. Podczas posiedzenia podjęto uchwały dot. bieżącej działalności organizacji.

1). Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał członków zarządów okręgowych PZŁ w Białystoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy Chełmie, Ciechanowie, Częstochowie , Elblągu , Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kaliszu , Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lesznie, Lublinie, Łomży, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Tryb., Płocku, Poznaniu Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Skierniewicach, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze. Czytaj dalej