Rozporzadzenia Ministra Środowiska – październik 2018

Koledzy,

Poniżej zamieszczono odnośniki do rozporządzeń Ministra Środowiska z października 2018:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Składka członkowska do PZŁ – 2019r.

Koledzy,

skladkaZgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 05.09.2017 r. informujemy, iż wysokość składki członkowskiej na rok 2019 nie ulega zmianie, natomiast ubezpieczenie wzrasta o 6zl. Calkowita składka wynosić będzie:

  • 363,00 zł składka pełna ( 320 zl + ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł )
  • 203,00 zł składka ulgowa (160 zl + ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł )

Okręgowy Zjazd Delegatów 2018

polski zwiazek lowiecki_logoW związku z wejściem w życie zmian w prawie łowieckim w dniu 16.09.2018 w siedzibie PODR Boguchwała odbył się zjazd delegatów kół łowieckich i myśliwych niestowarzyszonych w kołach dla Okręgu Rzeszowskiego PZŁ. Delegaci wybrali naszych przedstawicieli do:

 
Naczelnej Rady Łowieckiej:

  • członek NRŁ – Kol. Bartłomiej Peret
  • zastępca członka NRŁ – Kol. Marcin Hendzel

Krajowego Zjazdu Delegatów:

  • Kol. Piotr Stanek
  • Kol. Bartłomiej Peret
  • Kol. Jerzy Perec
  • Kol. Marek Koziorowski
  • Kol. Marcin Hendzel

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

prawo_1Prezydent RP odpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy – Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: Czytaj dalej