Rozporzadzenia Ministra Środowiska – październik 2018

Koledzy,

Poniżej zamieszczono odnośniki do rozporządzeń Ministra Środowiska z października 2018:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Składka członkowska do PZŁ – 2019r.

Koledzy,

skladkaZgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 05.09.2017 r. informujemy, iż wysokość składki członkowskiej na rok 2019 nie ulega zmianie, natomiast ubezpieczenie wzrasta o 6zl. Calkowita składka wynosić będzie:

  • 363,00 zł składka pełna ( 320 zl + ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł )
  • 203,00 zł składka ulgowa (160 zl + ubezpieczenie w kwocie 43,00 zł )

Okręgowy Zjazd Delegatów 2018

polski zwiazek lowiecki_logoW związku z wejściem w życie zmian w prawie łowieckim w dniu 16.09.2018 w siedzibie PODR Boguchwała odbył się zjazd delegatów kół łowieckich i myśliwych niestowarzyszonych w kołach dla Okręgu Rzeszowskiego PZŁ. Delegaci wybrali naszych przedstawicieli do:

 
Naczelnej Rady Łowieckiej:

  • członek NRŁ – Kol. Bartłomiej Peret
  • zastępca członka NRŁ – Kol. Marcin Hendzel

Krajowego Zjazdu Delegatów:

  • Kol. Piotr Stanek
  • Kol. Bartłomiej Peret
  • Kol. Jerzy Perec
  • Kol. Marek Koziorowski
  • Kol. Marcin Hendzel

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

prawo_1Prezydent RP odpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z regulacją prawną obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. (zmiana ustawy – Prawo łowieckie przyjęta przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.), szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: Czytaj dalej

Konsultacje nad nowym Statutem PZŁ

statutPolski Związek Łowiecki w ślad za pismem przesłanym do zarządów okręgowych PZŁ oraz kół łowieckich w II połowie czerwca, zaprasza do wysyłania propozycji założeń w ramach konsultacji do nowego Statutu PZŁ.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i szanując opinię wszystkich myśliwych – każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo wnieść swoje uwagi do jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zrzeszenia.

Swoje uwagi należy wnosić do zarządów kół łowieckich lub do zarządów okręgowych PZŁ. Jednocześnie przypominamy, że nadesłane propozycje nie mogą wykraczać poza delegację ustawową zawartą w art. 32 ust. 4 pkt 1-12 znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie.

Przedmiotowe propozycje zarządy okręgowe PZŁ zobligowane zostały przesłać do Zarządu Głównego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia.