Nowe godziny otwarcia strzelnicy

Koledzy,

Nowe godziny otwarcia strzelnicyStrzelnica Myśliwska w Borze  od dnia 2 kwietnia będzie czynna w następujące dni:

  • wtorek, czwartek, piątek w godz. 10-17,
  • środa w godz. 12-20,
  • sobota w godz. 8-17,
  • w poniedziałki strzelnica będzie nieczynna.

Szczegółowych informacji udziela Gospodarz Strzelnicy Kol. Krzysztof Kawalec pod nr tel. 604 583 252 lub 17/85 17 416.

Rozporzadzenia Ministra Środowiska – październik 2018

Koledzy,

Poniżej zamieszczono odnośniki do rozporządzeń Ministra Środowiska z października 2018:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.