Podział poletek łowieckich


Plan zagospodarowania poletek łowieckich w Kole Łowieckim "Polana" w sezonie 2017-2018

Obwód nr 26 – grupowi kol. R. Siembida oraz kol. Z. Kusz

Nazwa poletka Obszar Uprawa Opiekun
"Ożanna" 0.20 ha do uzgodnienia P. Kaszycki
"Żwirownia" 0.80 ha żyto – rzepak Z. Kusz
"Łozów" 0.50 ha topinambur E. Mroczkowski
"Nad Sanem" 0.30 ha topinambur/słonecznik A. Kozdra, A.Walicki
"Czereśnia" 0.60 ha do uzgodnienia K. Łoś
"Janikowe nad Sanem" 1.01 ha owies bezłuskowy Baj, Z. Lichtenberg

 

Obwód nr 34 – grupowy kol. M. Zygmunt, J. Janik

Nazwa poletka Obszar Uprawa Opiekun
"Koło Czartowca" 0.50 ha pszenżyto/rzepak R. Markocki, M. Zygmunt
"Łaski na Janikowym" 0.80 ha owies K. Kawa
"Sienniak"

 

"Diabla karczma"

2.00 ha topinambur

 

łąka śródleśna

F. Bąk, A. Wiatr

 

R.Turasz, A. Karcz

"Podłóg" 0.20 ha topinambur/owies/rzepak R. Markocki, A. Mierzwa
"Pod Lesina" 0.30 ha topinambur/owies M. Zygmunt
"Miazgowe" 0.30 ha owies/rzepa/saradela J. Janik, M. Janik
"Ujęcie" 0.25 ha topinambur J. Janik, A. Mierzwa
"Łaski" 0.78 ha do uzgodnienia J. Kozyra, R. Turasz

 

Obwód nr 35 – grupowy kol. M. Czyż, D. Woźnica

Nazwa poletka Obszar Uprawa Opiekun
"Smoluch" 0.90 ha topinambur/kukurydza Z. Sopylak
"Piekłówka" 0.80 ha topinambur/rzepak/gryka M. Władyka, J. Kołt,
P. Kotuła, A. Słomiany
"Jastrzębiec-Łąki" 2.50 ha topinambur/rzepak/
owies/sad
M. Czyż, M. Węglarz
K. Kwieciński,
Z. Woźnica,
J. Śmieciuch
"u J.Pelca" 1.30 ha do uzgodnienia J. Pelc, M. Wojtyna
"Borowiska" 0.60 ha gryka/rzepak M. Czyż, Z. Woźnica, M.Waluda
"Borsukowe" 0.15 ha topinambur/rzepak R. Skiba
"Bagno" 0.35 ha topinambur S. Kosakowski, T. Pytko
"Bagno" 1.35 ha łąka śródleśna D. Woźnica
"Gajówka Jastrzębiec" 0.35 ha łąka śródleśna M. Waluda