Urządzenia łowieckie

W ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej budujemy nowe i remontujemy stare urządzenia łowieckie, a niektóre wysłużone likwidujemy. 
Urządzenia łowieckie to paśniki, szopopaśniki, lizawki, budki dla kuropatw, bażantów, ambony, wysiadki. Szopopaśnik to paśnik z magazynem na karmę na piętrze, wysiadka to ambona przenośna bez daszku.

Koło posiada w łowisku następującą ilość urządzeń łowieckich:

Szopopaśniki, paśniki 35
Posypy 35
Ambony 130
Wysiadki 60
Woliera 1
Magazyny pasz 4

 

Lista szopopaśników i odpowiedzialnych za ich utrzymanie kolegów:

Świerki J. Kołt, P. Bazylewicz
Mordkowe S. Kotulski, M. Waluda
Przy Ługu R. Węglarz, M. Węglarz
Werflówka Z. Sopylak
Jastrzębiec M. Czyż
Ożanna G. Filarowski
Ruska Łozina S. Kosakowski, R. Siembida
Za Smolarnia S. Kosakowski, R. Siembida