Nasze osiągnięcia


Koło Łowieckie „Polana” zawsze słynęło z cennych inicjatyw w dziedzinie ochrony przyrody i wzorowego prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach. Na wymienienie zasługują:

 • prowadzenie własnej, wolierowej hodowli bażanta już w latach 60 i 70, kiedy to wypuszczano do łowisk rocznie około tysiąca sztuk tych ptaków. Od 1999 r. podjęto hodowlę bażanta obok leśnictwa w Brzyskiej Woli, w obszernej nowo zbudowanej wolierze, w oparciu o wzory z Niemiec. Po 10 latach jej użytkowania zaistniała konieczność jej likwidacji, ale nadal corocznie jest kupowanych i wypuszczanych kilkaset bażantów,

wypuszczanie_bazantow

Wypuszczanie bażantów – Łowczy Koła S. Kosakowski

 • wybudowanie dużej zagrody adaptacyjnej (około 13 ha) dla danieli w lasach Brzyskiej Woli i sprowadzenie pierwszych w okręgu rzeszowskim osobników tego gatunku – 1995 r,

wypuszczanie_danieli

Pierwsze na Podkarpaciu wypuszczenie danieli w 1995 r. w lesie Brzyska Wola

 • podjęcie inicjatywy KŁ „DZIK” Leżajsk utworzenia ośrodka hodowli głuszca i cietrzewia   w celach reintrodukcji. Nasze Koło, oprócz fizycznej pracy myśliwych przy budowie ośrodka, dofinansowało jego działalność kwotą 3 000 zł,
 • w 1992 r. i w kolejnych latach zostały sprowadzone na nasz teren bobry, których populacja dynamicznie się rozwija szczególnie na rzekach Złota i San oraz wszelkich ciekach wodnych   i zbiornikach,
 • hodowla i wsiedlanie kuropatw – wymagało to uzyskania zgody Ministra Środowiska, otrzymano wysoką dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie, w ramach tych środków wybudowano m.in. wolierę hodowlaną w Jastrzębcu,

wypuszczanie_kuropatw

Wpuszczanie kuropatw do woliery hodowlanej przez opiekuna Kol. M. Czyża

 • nagrano też audycję telewizyjną z TVP Rzeszów na temat kuropatw i ptaków chronionych,
 • w 1993 r. zorganizowano pierwsze spotkania sąsiednich Zarządów Kół z terenu byłych województw: rzeszowskiego, zamojskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego w celu wypracowania wspólnych zasad gospodarowania populacjami zwierzyny grubej oraz wymiany doświadczeń z zakresu racjonalnego zagospodarowania łowisk. Inicjatywa ta jest nadal kontynuowana, a spotkania organizują kolejne Koła Łowieckie. Wyprzedziło to znacznie utworzenie Łowieckich Rejonów Hodowlanych,
 • Koło aktywnie uczestniczyło w organizacji Kresowych, a następnie Międzynarodowych Festiwali Łowieckich w Leżajsku.

slubowanie1

13.10.2002 r. – ślubowanie nowo przyjętych myśliwych na Międzynarodowym Festiwalu Łowieckim

slubowanie2

05.10.2003r. – ślubowanie nowo przyjętych myśliwych na Międzynarodowym Festiwalu Łowieckim   

Koło Łowieckie „Polana” posiada też znaczny majątek trwały:

 • własny domek myśliwski koło leśniczówki w Brzyskiej Woli, magazyn na karmę oraz obszerne zadaszenie nad paleniskiem,
 • własny ciągnik rolniczy z przyczepą, wykorzystywany do uprawy poletek łowieckich, rozwożenia karmy i obsługi polowań zbiorowych,
 • piękną kaplicę myśliwską pod wezwaniem św. Huberta z drewnianą płaskorzeźbą przedstawiającą naszego Patrona na łowach,
 • wolierę do hodowli kuropatw o pow. 900 m2.

Myśliwi naszego Koła od wielu lat współpracują z młodzieżą szkolną, są organizatorami konkursów przyrodniczo – łowieckich dla dzieci i młodzieży, wygłaszają w szkołach prelekcje, organizują wspólne dokarmianie zwierzyny i ściąganie sideł.

Kolega Lech Steliga od lat aktywnie działa w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Rzeszowie, gdzie pełni funkcję przewodniczącego jednej z komisji problemowych. Koledzy Franciszek Bosak i Lech Steliga są autorami artykułów prasowych o tematyce łowieckiej oraz uczestniczą w nagrywaniu audycji radiowych i telewizyjnych promujących łowiectwo i ochronę przyrody.