Obwody łowieckie

Od początku utworzenia Koło Łowieckie „Polana” gospodaruje praktycznie na tych samych terenach położonych po obu stronach Sanu. Obecnie są dzierżawione trzy obwody łowieckie:

 • 26 – 7 119 ha, w tym lasy 1 230 ha
  26_thumbnail
 • 34 – 3 935 ha, w tym lasy 1 193 ha
  34_thumbnail
 • 35 – 6 703 ha, w tym lasy 3 479 ha
  35_thumbnail

Ogółem – 17 757 ha, w tym lasy 5 902 ha

Mapka podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie
mapka_podzialu_obwodow

Obwody dzierżawione przez Koło cechują się dużym urozmaiceniem warunków przyrodniczych i ciekawą rzeźbą terenu. Występują tu rozległe równiny nad Sanem, starorzecza, bagniska jak również malownicze wzgórza w okolicach Krzeszowa, Bystrego i w lasach Brzyskiej Woli. Lasy w obwodach 26, 34 są przeważnie iglaste z niewielka domieszką brzozy, olchy i dęba. Natomiast w obwodzie 35 przeważają bogate lasy liściaste i mieszane z dużym udziałem dęba i różnorodną szatą roślinną. Niewielkie powierzchnie zajmują śródleśne bagienka z rosiczką, wełnianką, żurawiną. Rozległe starorzecza, oczka wodne, bagna, łęgi nadrzeczne i drobne zakrzaczenia stwarzają dobre warunki dla rozwoju ptactwa wodnego i szczególnie kuropatwy.

Po upadku „Iglopolu” powstały na naszych terenach kilkuset hektarowe nieużytki, gdzie w okresie lata i jesieni znajdują swoje ostoje dziki i jelenie, które obecnie są zamienione na wielko łanowe uprawy rolne.

Korzystnie również układa się struktura użytków rolnych. Są to stosunkowo niewielkie i różnorodne uprawy poprzedzielane miedzami, nieużytkami, zakrzaczeniami. Chemizacja rolnictwa nie ma tutaj dużego znaczenia. Są to łowiska sprzyjające rozwojowi populacji zwierzyny drobnej i sarny polnej. W celu poprawy warunków bytowania zwierzyny Koło przykłada znaczną wagę do zagospodarowania łowisk. Łącznie uprawiane jest około 16 ha poletek żerowych z roślinami atrakcyjnymi dla zwierzyny, m.in. topinamburem, kapustą pastewną, prosem, kukurydzą, gryką, dynią, koniczyną, lucerną. Na powierzchni ok. 2,50 ha zostały założone dzikie sady owocowe (dzika grusza, jabłoń płonka, śliwa ałycza, czereśnia ptasia). Niektóre z drzewek już zaczęły owocować. Na terenie Koła są organizowane szkolenia dla łowczych Kół Łowieckich z Okręgu Rzeszowskiego PZŁ z zakresu prawidłowego zagospodarowania łowisk. Na szczególne wyróżnienie w uprawie poletek zasługują Koledzy: Marian Czyż, Jan Pelc, Piotr Kaszycki, i inni.

Przy pomocy sprzętu Nadleśnictwa Leżajsk myśliwi odbudowali jednohektarowy staw w kompleksie leśnym Jastrzębiec, który niestety po kilku latach istnienia znowu zniszczyła powódź. Staw ten został ponownie odbudowany staraniem Nadleśnictwa przy wsparciu finansowym Ekofunduszu. Została tam również wybudowana 0,10 ha wyspa ułatwiająca gniazdowanie ptakom wodnym.

W celu zmagazynowania karmy na okres zimowy, Koło zbudowało 11 obszernych magazyno – paśników, stąd karma jest zimą rozwożona do 70 paśników, przy których umieszczone są lizawki. Koło gromadzi na okres zimowy następujące ilości karmy:

 • baloty sianokiszonki, siano z koniczyny i lucerny – ok. 15 ton
 • ziarno zbóż, żołędzie, kasztany, poślady – ok. 20 ton
 • buraki pastewne i cukrowe, marchew – ok. 25 ton
 • wytłoki jabłkowe – ok. 40 ton